CẦN KẾ TOÁN GẤP?

Chỉ cần điền SĐT, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn giải pháp và hỗ trợ Doanh Nghiệp với chi phí tiết kiệm nhất.Dịch vụ gỡ rối hoàn thiện sổ sách kế toán sẽ cấp cứu kịp thời, nhanh chóng giúp doanh nghiệp bạn không bị gián đoạn trong quá trình hoạt động. Khi sử dụng dịch vụ này mọi vấn đề sẽ được gỡ rối một cách nhanh chóng, sổ sách trở nên rõ ràng, đầy đủ, đúng quy đinh. Mọi hóa đơn, chứng từ ngăn nắp theo một hệ thống nhất định và theo đó kế toán tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện cho những năm sau.
 

Quy trình dịch vụ gỡ rối hoàn thiện sổ sách kế toán


 

1. Kiểm tra sổ sách của doanh nghiệp


- Rà soát kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ, đánh giá lại các chứng từ cần bổ sung điều chỉnh.

- Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, so sánh đối chiếu với các chứng từ khác như sổ phụ ngân hàng, bảng tồn kho….

- Kiểm tra các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế (Báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý, Báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính năm, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, …)

- Kiểm tra việc in sổ sách kế toán, phiếu thu, chi, nhập, xuất (nếu có)

 

2. Xử lý gỡ rối, hoàn thiện sổ sách cho doanh nghiệp.


- Sắp xếp hóa đơn, chứng từ phù hợp cho hoạt động của từng doanh nghiệp (theo thời gian, công trình, yếu tố chi phí, …)

- Điều chỉnh, bổ sung những chứng từ nghiệp vụ kế toán còn thiếu sót trong quá trình hoạt động.

- Kê khai bổ sung, điều chỉnh các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế khi có sai sót.

- Hoàn thiện toàn bộ sổ sách của doanh nghiệp như: Báo cáo tài chính, chứng từ khai thuế, chứng từ nội bộ doanh nghiệp.

- Đại diện cho doanh nghiệp đứng ra giải trình số liệu đã xử lý này cho cơ quan thuế khi cần thiết

 

3. Tư vấn cho doanh nghiệp xử lý một số vấn đề phát sinh bất thường.


Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ có nhân viên dày dặn kinh nghiệm để xữ lý vấn đề liên quan đến cơ quan chính quyền sở tại.
 

- Bạn quan tâm về phí dịch vụ gỡ rối hoàn thiện sổ sách kế toán?
- Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn cần tư vấn, hỗ trợ, chúng tôi sẽ miễn phí tư vấn qua điện thoại. Chúng tôi chỉ tính phí khi bạn sử dụng dịch vụ chính thức.